Theva Residency เฉลียง

ภายนอกดู
ห้องพักดีลักซ์
ห้องพักดีลักซ์
ห้องพักดีลักซ์
ห้องพักดีลักซ์
เพิง
เพิง
เพิง
เพิง
เพิง
เพิง
Suite Room
Suite Room
Suite Room
Suite Room
Suite Room
Suite Room
สวีทในห้องน้ำ
Suite Room
สวีทในห้องน้ำ
สวีทในห้องน้ำ
Suite Room
Suite Room
Suite Room
ห้องพักสุพีเรีย
ห้องพักสุพีเรีย
ห้องพักสุพีเรีย
ห้องพักสุพีเรีย
ห้องพักสุพีเรีย
ห้องพักสุพีเรีย
ร้านอาหาร
อาหารเสิร์ฟ
อาหารเสิร์ฟ
สระว่ายน้ำ
นั่งที่สำคัญในพื้นที่
นั่งที่สำคัญในพื้นที่
สิ่งแวดล้อม